درباره وبسایت بوجاری

تیم مشغول در مجموعه بوجاری متشکل از متخصیص صنایع غذایی و آموزش دیده در کشورهای آلمان و سوئیس می باشند. گروه متخصص بوجاری در زمینه های مختلفی همچون، طراحی کامل خط تولید، طراحی و محاسبات انواع المان های نقاله ای مکانیکی و پنوماتیکی، طراحی و محاسبات مخازن و … از تبحر بسیار بالایی برخوردارند.